Privacyverklaring

Privacyverklaring Rijschool Geijtenbeek

In deze privacyverklaring leest u dat wij zorgvuldig omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Autorijschool Geijtenbeek
Zeisterweg 6
3931 MG  Woudenberg
www.autorijschoolgeijtenbeek.nl
info@autorijschoolgeijtenbeek.nl
Telefoon 06-21452153

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Autorijschool Geijtenbeek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met u. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Burger Service Nummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type en IP-nummer

Het verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter de leeftijd van onze websitebezoekers niet controleren. Vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van u hebben verzameld? Neem dan contact met ons op via info@autorijschoolgeijtenbeek.nl. Desgevraagd verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Autorijschool Geijtenbeek verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het onderhouden van contact met u via mail en/of telefoon
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de wettelijke bewaarplicht voor administraties

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Autorijschool Geijtenbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens opgeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten: 7 jaar (conform wettelijke verplichting voor het bewaren van onze administratie)
– Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren of andere contactaanvragen, tot 3 maanden na het einde van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren
– Internetbrowser en apparaat type, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Autorijschool Geijtenbeek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in beginsel enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen zullen wij uw gegevens delen met derden om te verwerken. Denk hierbij aan de accountant/fiscalist. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autorijschool Geijtenbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij gebruiken Cookies, of vergelijkbare technieken

Autorijschool Geijtenbeek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Autorijschool Geijtenbeek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op onze website worden bij uitzondering ook cookies geplaatst door derden als google en facebook om onze website gebruikersvriendelijk te laten werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Geijtenbeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens doen. Een verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@autorijschoolgeijtenbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autorijschool Geijtenbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@autorijschoolgeijtenbeek.nl